EST RUS ENG
IZZI Otsing
VÕRU VESI AS
KirjeldusAS Võru Vesi kui vee-ettevõtja peamised tootmisvahendid (puurkaevud, reoveepuhastid jm rajatised ning seadmed) ja hooldatavad hooned ning rajatised asuvad Võru linna ja Kose aleviku territooriumil.
Aadress Ringtee 10, 65620 Võru
Telefon 7828334 7828330
Faks 7828334
E-mail voru.vesi@voruvesi.ee
URL www.voruvesi.ee
Muuda info