EST RUS ENG
IZZI Otsing
Eesti pensionisüsteemi ja kogumispensioni tutvustus.
EESTI VÄÄRTPABERIKESKUS AS - Tartu mnt. 2, 14. korrus, 10145 Tallinn, tel: 6408800, e-mail: info@e-register.ee
Tagamine ohutu meresõidu Eesti territoriaal-ja sisevetel. Kontroll mereliikluse ohutuse, tuletorni-ja hüdrograafilised teenust, väljaandmise diplomite ja teenindust käsitlevaid andmeid.
VEETEEDE AMET - Valge 4, 11413 Tallinn, tel: 6205500, e-mail: eva@vta.ee
Liit Aiandustootjad, aianduskaupmehed, aiandusteadusasutused, aianduskoolid jms.
Eesmärgiks on Eesti haridus-, teadus- ja kultuuriasutuste andmesidevõrkude arendamine, sellealase tegevuse juhtimine ning koordineerimine Eestis.
EESTI HARIDUSE JA TEADUSE ANDMESIDEVÕRK - Raekoja plats 14, Tartu linn, 51004 , tel: 7302110, e-mail: eenet@eenet.ee
Eesti Konjunktuuriinstituut
MAJANDUSKONJUNKTUURI INSTITUUT OÜ - Rävala 6, 19080 Tallinn, tel: 6466439, e-mail: eki@ki.ee
Eesti linnu ühendav liit ja selle kodulehekülg.
Eesti Linnade Liit - Ahtri 8, 15078 Tallinn
Organisatsioon, juhtimine ja tegevused.
Liidu kodulehekülg.
MAKSUMAKSJATE LIIDU KIRJASTUS OÜ - Ahtri 6a, 10151 Tallinn, tel: 6264190, e-mail: info@maksumaksjad.ee
Üldinfo Eesti Panga ta tema tegevusvaldkondade kohta.
EESTI PANK - Estonia pst 13, 15095 Tallinn, tel: 6680719, e-mail: info@epbe.ee
Üldinfo ja kontakt.
RIIGIKONTROLL - Narva mnt 11A, 15013 Tallinn, tel: 6400700, e-mail: info@riigikontroll.ee
Vabariigi Valitsuse Eesti. Eesmärgid valitsus, peaminister, ministrit, koalitsioonileping
RIIGIKANTSELEI - Rahukohtu 3, 15161 Tallinn, tel: 6935555, e-mail: riigikantselei@riigikantselei.ee
Eesti välisesindused, suursaadikud, välisriikide esindused Eestis, asjurid, aukonsulid, peakonsulid, suursaadikud, viisainfo.
VÄLISMINISTEERIUM - Islandi väljak 1, 15049 Tallinn, tel: 6377000, e-mail: vminfo@vm.ee
Eesti teaduse tippkeskus 2002-2006.
Omavalitsus, koostöö valitsustega.
Harjumaa Omavalitsuste Liit - Sirge 2, 10618 Tallinn
Kaitsepolitseiameti põhiülesanneteks on terviklikkuse vägivaldsele muutmisele suunatud tegevust puudutava teabe kogumine ja töötlemine ning taoliste tegude ennetamine.
KAITSEPOLITSEIAMET - Toompuiestee 3, 10142 Tallinn, tel: 6121400, e-mail: kapo@kapo.ee
Keeleinspektsioon valitsusasutus, mis teostab riiklikku järelevalvet ning kohaldab riiklikku sundi seaduses ette nähtud alustel ja ulatuses.
KEELEINSPEKTSIOON - Endla 4, 10142 Tallinn, tel: 6263346, e-mail: keeleinsp@keeleinsp.ee
Keskkonnaagentuur (KAUR) on Keskkonnaministeeriumi hallatav asutus, mis loodi Keskkonnateabe Keskuse ning EMHI liitmisel. KAURi põhieesmärk on tagada usaldusväärse keskkonnateabe olemasolu ja kättesaadavus ning avaldada nii üldkasutatavaid kui spetsialiseeritud ilmaprognoose. KAUR tegeleb maapinna, õhustiku, veestiku ja looduse jälgimisega, et hinnata üldist keskkonnaseisundit ning prognoosida selle tulevikku. Keskkonnaagentuuri Ilmateenistus on riiklikuks infoallikaks ilmaolude ja ohtlike ilmasituatsioonide osas, teavitades sellest nii üldsust kui koostööpartnereid.
Keskkonnaagentuur - Mustamäe tee 33, 10616 Tallinn, tel: 66 60 901, e-mail: kaur@envir.ee
Keskkonnaagentuur (KAUR)
Põhiülesandeks on järelevalve teostamine konkurentsiseaduse ja konkurentsiseadusest tulenevate määruste täitmise üle.
KONKURENTSIAMET - Auna 6, 10317 Tallinn, tel: 6672400, e-mail: info@konkurentsiamet.ee
Lennuamet omab juhtimisfunktsiooni ning teostab tsiviillennunduse riiklikku järelevalvet.
LENNUAMET - Rävala pst. 8, 10143 Tallinn, tel: 6103500, e-mail: ecaa@ecaa.ee
Estonian Land Board. Mustamäe tee 51, 10602 Tallinn
Liiklusohutus, maanteeinfo, tehnokeskus, teedevalitsused.
MAANTEEAMET - Pärnu mnt 463A, 10916 Tallinn, tel: 6119300, e-mail: info@mnt.ee
Estonian National Road Administration. Pärnu mnt 463, 10916 Tallinn
MAANTEEAMET - Pärnu mnt 463A, 10916 Tallinn, tel: 6119300, e-mail: info@mnt.ee
1. jaanuaril 2010 alustas tööd Politsei- ja Piirivalveamet (PPA), mis loodi Politseiameti, Keskkriminaalpolitsei, Julgestuspolitsei, Piirivalveameti ning Kodakondsuse- ja Migratsiooniameti ühendamisel. Politseiprefektuuride, piirivalvepiirkondade ja KMA regionaalsete büroode baasil moodustus neli territoriaalselt prefektuuri.
POLITSEI- JA PIIRIVALVEAMET - Pärnu mnt 139, 15060 Tallinn, tel: 6123000, e-mail: politseiamet@politsei.ee
Eesti Politsei. Estonian Police. Pagari 1, 15060 Tallinn
POLITSEI- JA PIIRIVALVEAMET - Pärnu mnt 139, 15060 Tallinn, tel: 6123000, e-mail: politseiamet@politsei.ee
Estonian Rescue Board. Raua 2, 10124 Tallinn
PÄÄSTEAMET - Raua 2, 10124 Tallinn, tel: 6282000, e-mail: rescue@rescue.ee
Info inimestele, kes on pime, on halb nägemine või nägemispuue, info abivahendite ja organisatsioon tegevus kohta.
Põhja-Eesti Pimedate Ühing - Tondi 8A, 11313 Tallinn
Põllumajandusamet
PÕLLUMAJANDUSAMET - Teaduse 2, Saku alevik, 75501 Saku vald, tel: 6712602, e-mail: pma@pma.agri.ee
Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet
PÕLLUMAJANDUSE REGISTRITE JA INFORMATSIOONI AMET - Narva mnt 3, Tartu linn, 51009 , tel: 7371214, e-mail: pria@pria.ee
Üldinfo ja kontakt.
RAHVUSARHIIV - J.Liivi 4, 50409 Tartu, tel: 7387505
Sotsiaalministeeriumi valitsemisalasse kuuluv valitsusasutus, mis kontrollib ravimite tootmist, importi, eksporti ja turustamist.
RAVIMIAMET - Nooruse 1, Tartu linn, 50411 , tel: 7374140, e-mail: info@ravimiamet.ee
Ametid.
RIIGI INFOSÜSTEEMIDE ARENDUSKESKUS - Rävala 5, 15169 Tallinn, tel: 6630200, e-mail: ria@ria.ee
Estonian Public Procurement Centre. Harju 11, 15072 Tallinn
Estonian National Communications Board. Ädala 2, 10614 Tallinn
TEHNILISE JÄRELEVALVE AMET - Sõle 23A, 10614 Tallinn, tel: 6672000, e-mail: info@tja.ee
Riikliku sotsiaalkindlustussüsteemi juhtimine ja koordineerimine.
SOTSIAALKINDLUSTUSAMET - Lembitu 12, 15092 Tallinn, tel: 6408118, e-mail: ska@ensib.ee
Statistiline informatsioon. Ülevaade Statistikaametist ja seal pakutavatest teenustest. Info loenduste kohta.
STATISTIKAAMET - Endla 15, 15174 Tallinn, tel: 6259202, e-mail: stat@stat.ee
Tallinna Haridusministeerium, haridusasutused, hariduse, kooli, eelkoolides, lasteaiad, koolid osalemiskutse.
TALLINNA HARIDUSAMET - Estonia pst 5a, 10143 Tallinn, tel: 6404590, e-mail: haridusamet@tallinnlv.ee
Tabrbija info ja nõustamine.
Tarbijainfo, ettevõtja-info, küsimused-vastused, tarbijakaitse, õigusaktid.
tervise osakond
TERVISEAMET - Paldiski mnt 81, 10617 Tallinn, tel: 6943500
  • Muuta info