EST RUS ENG
IZZI Otsing
Eesti välisesindused, suursaadikud, välisriikide esindused Eestis, asjurid, aukonsulid, peakonsulid, suursaadikud, viisainfo.
VÄLISMINISTEERIUM - Islandi väljak 1, 15049 Tallinn, tel: 6377000, e-mail: vminfo@vm.ee
Infot Eesti hariduselu kohta.
HARIDUS- JA TEADUSMINISTEERIUM - Munga 18, 50088 Tartu, tel: 7350222, e-mail: hm@hm.ee
Riigikaitsepoliitika kavandamine ja kavandatu elluviimine.
KAITSEMINISTEERIUM - Sakala 1, 15094 Tallinn, tel: 7170022, e-mail: info@kmin.ee
Keskkonnakorrastus, välisõhukaitse, veepoliitika, looduskaitse, jäätmekäitluse korrastamise.
KESKKONNAMINISTEERIUM - Narva mnt 7a, 15172 Tallinn, tel: 6262802, e-mail: keskkonnaministeerium@envir.ee
Kultuuri-, kehakultuuri-, spordi- ning muinsuskaitsetöö korraldamine.
KULTUURIMINISTEERIUM - Suur-Karja 23, 15076 Tallinn, tel: 6282222, e-mail: min@kul.ee
Ettevõtluse arendamine, innovatsioon, siseturg, ehitus- ja elamumajandus, energeetika, transport, side, IT ja infoühiskond.
MAJANDUS- JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM - Harju 11, 15072 Tallinn, tel: 6256304, e-mail: info@mkm.ee
Muinsuskaitsealane seadusandlus, kultuurimälestiste riiklik register, restaureerimisnõuanded.
MUINSUSKAITSEAMET - Uus 18, 10111 Tallinn, tel: 6403050, e-mail: info@muinas.ee
Maamajandus, maaelu arengutoetused, toiduohutus ja järelevalve.
PÕLLUMAJANDUSMINISTEERIUM - Lai 39/41, 15056 Tallinn, tel: 6256101, e-mail: pm@agri.ee
Riigi eelarvepoliitika kavandamine ja elluviimine, riigi finantsvarade ja -kohustuste haldamine.
RAHANDUSMINISTEERIUM - Suur-Ameerika 1, 15006 Tallinn, tel: 6113558, e-mail: info@fin.ee
Estonian Ministry of Internal Affairs. Pikk 61, 15065 Tallinn
SISEMINISTEERIUM - Pikk 61, 15065 Tallinn, tel: 6125007;6125008, e-mail: info@siseministeerium.ee
Sotsiaalhoolekanne, rahva tervis, tervishoid, tööturg, tööelu, sotsiaalkindlustus.
SOTSIAALMINISTEERIUM - Gonsiori 29, 15027 Tallinn, tel: 6269301, e-mail: info@sm.ee
  • Muuta info